trouw.nl

De ideale site voor bewuste consumenten

Het sleutelwoord van trouw.nl is betrokkenheid. Naast het laatste nieuws vindt de bezoeker er verdieping op het gebied van politiek, duurzaamheid, ecologie, religie en filosofie. Kortom, opinie en discussies over maatschappelijke onderwerpen, waarbij de redactie de bezoeker uitnodigt om ook mee te doen.


Aandacht voor uw merk

Krijg elke dag de onverdeelde aandacht met 34.593 bezoeken op de homepage
 Maar liefst 3 minuten aandacht per bezoek
Bereik bewuste consumenten die kiezen voor kwaliteit  en daar ook voor willen betalen


Over de bezoeker van trouw.nl

De bezoekers van trouw.nl zijn hoogopgeleide consumenten met een goed inkomen en een positief kritische blik. Natuurliefhebbers die zich sterk maken voor een verantwoorde manier van leven door zich te oriënteren op duurzame producten. Maar ook mensen die het dagelijkse, snelle nieuws willen lezen. Met extra veel aandacht voor beleggen, politiek, religie en kunst.


Branding en conversie

De bezoekers van trouw.nl komen meer keren per dag terug voor de laatste nieuwsupdates. De juiste plek dus voor online branding én conversie. Met onze diverse homepage posities, extra grote advertentieformaten en rich media mogelijkheden (video, polls en social media integratie), valt u maximaal op.